Друкувати
PDF
17
січня
2011

Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції „ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ”, яка відбудеться 22 квітня 2011 року у м. Києві.

 Національна Академія педагогічних наук України
Університет менеджменту освіти
Кафедра  загальної та практичної психології
Кафедра психології управління

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції
„ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ”,
яка відбудеться 22 квітня 2011 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками:

 • Психолого-педагогічна фасилітація і екофасилітація в умовах перехідного періоду (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин).
 • Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – д. псих. н., професор О.І. Бондарчук).
 • Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку (керівник – д. псих. н., професор Л.М. Карамушка).
 • Особистісні детермінанти професійного зростання фахівця (керівник – д. псих. н., професор Н.Ю. Волянюк).
 • Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів (керівник – к. пед. н., доцент  Є.Р. Чернишова).
 • Гендерні проблеми професійного становлення і розвитку фахівців в умовах неперервної освіти (керівник – к. псих. н., доцент  А.С. Москальова).
 • Майстер-клас. Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин).
 • Майстер-клас.Психодраматична майстерня ( керівник - к. псих. н., доцент  Г.М.Бевз)
 • Заявки на участь у конференції у друкованому вигляді приймаються за адресою Оргкомітету не пізніше 1 лютого 2011 року. Заявка може бути прийнята по електронній пошті: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 • Організаційний внесок за участь у конференції (100 грн.) сплачується під час реєстрації.

ЗАЯВКА
на участь у конференції
П.І.П. ______________________________________________________
Місце роботи (або навчання) __________________________________
Посада _____________________________________________________
Науковий ступінь ____________________________________________
Наукове звання ______________________________________________
Адреса, контактні телефони ___________________________________
E-mail ______________________________________________________
Назва доповіді ____________________________________________________________
„____” ____________________ 2010 р.                          Підпис _______

 • Передбачена публікація статей у фаховому виданні, затвердженому ВАК України. Вартість публікації 20 гривень 1 сторінку.
 • Статті подаються в редакційно-видавничий відділ Васильченко Яніні (конт. телефон 044-481-38-53, E-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).
 • Статті мають бути оформлені відповідно до вимог ВАК України. 

При підготовці статті просимо дотримуватися наступних вимог:
Текст статті має бути набраним на комп’ютері, записаним на дискеті та надрукованим у одному екземплярі на папері формату А4 шрифтом Times New Roman №14 (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 3, справа – 1,5, зверху – 2,0, знизу – 2,0). Назва – великими літерами, у лівому верхньому куті над назвою вказати ініціали та прізвище автора, наукову ступінь, вчене звання, посаду. До статті додати три анотації з ключовими словами: українською, російською, англійською мовами


О.В.Петренко, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної психології
Полтавського державного університету

НАЗВА СТАТТІ

Постановка проблеми
Виклад основного матеріалу
Висновки
ЛІТЕРАТУРА (подається після тексту статті, оформлюється за останніми вимогами ВАК)
АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА (українською, російською, англійською мовами)

Адреса Оргкомітету:
Університет менеджменту освіти АПН України,
Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології,
м. Київ, 04053, вул. Артема, буд. 52-А, кімн. 410,
Контактні телефони: (044) 481-38-19;
Контактна особа – Брюховецька Олександра Вікторівна, тел. 8-050-221-68-72.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду