Друкувати
PDF
03
лютого
2011

Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії

27-29 квітня, м. Тернопіль. Міжнародна науково-практична конференція «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» за підсумками VІ Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні дослідження». Метою конференції є поширення гендерних знань як стратегічного напрямку державної гендерної політики,впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  СІМ’Ї ТА МОЛОДІ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕМ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НАПН УКРАЇНИ - ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ПРОГРАМА РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В УКРАЇНІ ПРООН-ЄС


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
(За підсумками VІ Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні дослідження»)
ҐЕНДЕРНА ОСВІТА – РЕСУРС РОЗВИТКУ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
(м. Тернопіль,  27-29 квітня 2011 р.)

Мета конференції
Поширення гендерних знань як стратегічного напрямку державної гендерної політики,впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

                                  ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Паритетна демократія та розвиток громадянського суспільства в Україні:
 2. Ґендерні аспекти; феномен ґендеру в історії та культурі;
 3. Ґендерні стереотипи в умовах трансформації українського суспільства,
 4. Психологія та педагогіка у фокусі ґендерних досліджень,
 5. Ґендерні засади шлюбно-сімейних стосунків .

До участі у конференції запрошуються науковці, педагоги, студенти, магістри, аспіранти, активісти ґендерних та жіночих молодіжних, громадських організацій, об`єднань, товариств, всі, хто цікавиться гендерною проблематикою.
Робочі мови конференції: українська, російська,англійська, польська, німецька.
На конференції будуть підведені підсумки VІ Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні дослідження»(наказ МОН України №1084 від 15.11.2010 р.), захист робіт переможцями конкурсу. Роботи слід надсилати до 15 лютого 2011 року.

До початку конференції планується видання таких друкованих матеріалів:

-збірника  матеріалів конференції (тези обсягом 3-5 ст. необхідно прислати до 15 березня 2011 р. у науковий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у такому вигляді: у електронному варіанті в редакторі MS Word (версія не нижче 6.0/95 шрифт Times New Roman) на електронному носії (файл називається за прізвищем автора латинськими буквами із вказівкою на версію Word. Наприклад, Romaniv03,де 03-версія Word.Файл обов’язково  у двох копіях); якісно надруковані на білому папері формату A4. Необхідно також подати відомості про автора: прізвище, ім`я, по-батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, контактний телефон.

- збірника «Студентський вісник» (статті обсягом до 10 ст.);
- збірника статей у фаховому виданні «Педагогіка»(специпуск),у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з гендерної проблематики на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Статті повинні відповідати вимогам ВАК України, зазначеним у Постанові Президії ВАК № 7-05/1 від 15.01.2003 р.
Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Формат сторінки А4; поля 2х2х3х1; шрифт Times New Roman; Font – 14; інтервал: 1, 5; абзац: 1,25 см.
 2. По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, 56–57; 14, 23], [14, 23],
 3. де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел;
 4. "56–57, 23" – номери сторінок;
 5. ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
 6. ", " – між номерами сторінок;
 7. ";" – між порядковими номерами різних джерел.
 8. Ілюстрації розміщуються у статі або подаються у вигляді файлів у форматах NSFF, JPG,PCX.
 9. Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту з обов`язковим зазначенням кількості сторінок книг, статей.
 10. Анотація виконується українською мовою (4-5 речень).

Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несуть автори.
Наша адреса: Науковий відділ, ТНПУ, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
Тел.: (0352) 43-60-85; (0352) 43-59-22.              
науковий відділ (0352) 43-57-97 Головач Людмила Ярославівна –секретар комісії
Факс.: (0352) 43-59-22.

E-mail: www.tnpu.edu.ua

okiki77777 @mail.ru                   з повідомленням "conferenc"

                Директорка Центру-Оксана Кікінежді моб.050611-3456