Друкувати
PDF
01
березня
2011

Запрошення

Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва», 23-25 травня 2011 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Донецька обласна державна адміністрація
Маріупольська міська рада
Європейська організація публічного права
Маріупольський державний університет
Міністерство освіти і культури Республіки Кіпр
Фонд «Анастасіос Г.Левендіс» (Республіка Кіпр)
Янінський університет (Грецька Республіка)
Мессінський університет (Італійська Республіка)


ЗАПРОШЕННЯ

Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва», 23-25 травня 2011 року

Україна – Маріуполь – МДУ

Шановне панство!

Запрошуємо Вас взяти участь
у міжнародній науково-практичній
конференції
«Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» , яка відбудеться   23 – 25 травня 2011 р.
в Маріупольському державному університеті
(м. Маріуполь, Україна)
                       
Наукові напрями роботи конференції:

 • Роль освіти та науки у розвитку міжнародного співробітництва (ґендерні питання)
 • Забезпечення якості вищої освіти в країнах-учасницях Болонського процесу: проблеми та досягнення
 • Інноваційні процеси та застосування інформаційно-комунікативних технологій в освіті та науці
 • Актуальні проблеми неперервної професійної освіти в Україні та зарубіжних країнах
 • Мова та культура народів світу в формуванні міжкультурного діалогу
 • Вплив грецької мови та культури на формування полікультурної особистості
 • Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності вищої освіти
 • Співробітництво університетів з закордонними установами та міжнародними організаціями (ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші)

 

У програмі роботи конференції:

 • Наукові доповіді, дискусії за участю політиків, органів державної влади України та місцевого самоврядування, відомих учених, представників міжнародних та національних організацій, фондів.
 • Ділові зустрічі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, політиків.
 • Ознайомлення з досвідом міжнародної діяльності МДУ.

Регламент роботи конференції:

 • Наукова доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв.;
 • Виступ, повідомлення - до 10 хв.;
 • Мова матеріалів доповідей, виступів, тез: українська, російська, англійська, грецька.

Збірник матеріалів конференції вийде друком до початку роботи конференції. 
Офіційне запрошення буде надіслане додатково.

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

 • Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 1-3 сторінки разом з малюнками, таблицями та списком літератури.
 • Тези подаються у друкованому вигляді, папір формату А4  (2 примірники) та на електронному носії (компакт-диску тощо) в форматі Microsoft Word 97-2002. Основний текст статті – шрифт Times New Roman, розмір 12 формули Times New Roman, Symbol.
 • Поля: дзеркальні: верхній – 20 мм, нижній – 25 мм, зсередини – 25 мм, ззовні – 25 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см.
 • Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: назва (по центру сторінки великими літерами, жирний), наступний рядок: прізвище, ініціали автора (маленькими літерами). Далі подається анотація до 6 речень (стислий виклад основного змісту) мовою статті, потім – основний текст. Перелік літературних джерел подається загальним списком в кінці тез в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу відповідно з діючим ГОСТом. Посилання на джерело подається в квадратних дужках (слово «Література» не друкувати). Після переліку літературних джерел трьома мовами (українською, російською та англійською) подаються назва статті, ПІБ автора та текст резюме. При транслітерації прізвища та імені латиницею треба використовувати їхній український, а не російський, варіант написання.
 • Текст вирівнюється на ширину аркуша.
 • УДК, прізвище(а) автора(ів), назва статті, рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюються по лівому краю сторінки, без абзацу.
 •  Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. Малюнки повинні бути вставлені  в текст.
 • Між рядком із вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора(ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – відстань повинна дорівнювати 1 інтервал.
 •  Переноси в назві доповіді не допускаються. Матеріал повинен бути ретельно перевірений і підписаний автором.

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА
на участь у міжнародній науково-практичній  конференції
«Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва»
23 – 25 травня 2011 р.
Україна, Маріуполь, МДУ
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________________________________
Вчений ступінь_____________________________________________________
Вчене звання_______________________________________________________
Посада (кафедра, факультет)__________________________________________
__________________________________________________________________
Назва ВНЗ (організації)______________________________________________
__________________________________________________________________
Країна, адреса______________________________________________________  __________________________________________________________________
_________________________________________________________
Телефон служб./моб./факс, е-mail:_____________________________________
__________________________________________________________________
                                               (дуже важливо для оперативного спілкування)
Назва доповіді______________________________________________________
__________________________________________________________________
Форма участі (підкреслити):
- виступ з пленарною доповіддю
- виступ з секційною доповіддю
- тільки публікація тез доповідей
Потрібні технічні засоби:
- проекційна техніка
- комп’ютер
- інші____________________________
Заявка на замовлення місця у готелі 
з______ до ________  2011 р.

ПІДПИС  __________________

Інформація про оплату
Організаційний внесок перераховано платіжним дорученням  №_____ від «___»____________20__

Дата_____________ ПІДПИС________________

 

Для   участі  в роботі  конференції   Вам  необхідно надіслати на адресу оргкомітету до 15 лютого 2011 р. заявку на участь у конференції; до 01 березня 2011 р. копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску та матеріали тез обсягом 1-3 повні сторінки у друкованому та електронному вигляді

Адреса: 87500, м.Маріуполь, пр. Будівельників,  129-а
Маріупольський державний університет  
Оргкомітет конференції.
E-mailconf Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
 

Організаційний внесок – для учасників з України та країн СНД – 150 грн., з далекого зарубіжжя – 80 євро.

Банківські реквізити Маріупольського державного університету:
Розрахунковий рахунок № 31 25 62 72 21 00 81
Банк: ГУДКУ у Донецькій обл.  м.Донецьк
МФО: 834016
ЗКПО: 26593428


Проживання учасників конференції планується  в готелях м. Маріуполя  за замовленням учасників конференції


Маємо надію на плідну співпрацю!КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

(0629) 532256 – Булатова Олена Валеріївна, проректор з наукової роботи МДУ
(0629) 532269 – Бурова Олена Георгіївна, завідувач наукового відділу
(0629) 532251 – Трофименко Микола Валерійович, завідувач відділу міжнародних зв’язків