Підвищення кваліфікації

Друкувати
PDF
21
січня
2009

Компонент 4

Компонент 4. Підвищення кваліфікації державних службовців у впровадженні ґендерної політики

Однією із основних цілей діяльності «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» є посилення спроможності урядових структур забезпечувати сталі ґендерні перетворення.

Загальним результатом реалізації цього напряму діяльності проекту повинно стати підвищення кваліфікації представників центральних та місцевих органів виконавчої влади у розробці, впровадженні, моніторингу та звітності за ґендерно-чутливими стратегіями та програмами.

Діяльність проекту з підвищення кваліфікації державних службовців відбуватиметься за трьома головними напрямками:
1. Сприяння включенню логіко-структурного підходу до процесу планування програм на державному та обласному рівні;
2. Підтримка діяльності ґендерних ресурсних центрів шляхом: 
• Підтримки освітніх програм ґендерних ресурсних та освітніх центрів;
• Підтримки створення нових обласних ґендерних ресурсних центрів та координація впровадження обласних стратегій ґендерного розвитку.
3. Підвищення ґендерної чутливості експертів та державних службовців, відповідальних за ґендерну політику, співробітників програми розвитку ООН.
Цільова група компоненту:Міністерства центральні та місцеві органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації, ґендерні ресурсні та освітні центри, експерти.