Гармонізація законодавства

Друкувати
PDF
21
січня
2009

Компонент 5

Компонент 5. Законодавство та звітність

Однією із цілей діяльності «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» є сприяння вдосконаленню українського законодавства у сфері забезпечення рівності прав жінок та чоловіків, а також спроможності органів влади аналізувати виконання програм та готувати звіти.

Загальним результатом реалізації цього напряму діяльності проекту повинно стати:

1) Приведення нормативної бази у відповідність із Законом України «про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та міжнародними зобов’язаннями у сфері забезпечення ґендерної рівності шляхом підтримки процесу аналізу та внесення змін до законодавства.

2) Підготовка щорічних звітів про виконання Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, як результат проведення дослідження із методології підготовки щорічного державного звіту.

Цільова група компоненту: Верховна Рада України, Міністерство юстиції України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.