Бібліотека

Обкладинка Назва Рік видання, видавництво Українська Англійська
Being Smart about Gender \ Кмітливі практики 2012
Розширення прав та можливостей жінок з метою посилення політичних партій, посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті
Ґендерний портрет Криму: виклики та перспективи. Результати соціологічного дослідження Друкарський світ, 2011
Гендерный портрет Крыма: Вызовы и перспективы. Результаты социологического исследования (in Russian) Друкарський світ, 2011
Ґендерна політика в системі державного управління: підручник Друкарський світ, 2011
Реалізація гендерної політики в управлінні освітою: навчально-методичний посібник Друкарський світ, 2011
Основи гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник Друкарський світ, 2011
Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра Друкарський світ, 2011
«Актуальні проблеми ґендерної політики у Збройних силах України» ФОП Клименко, 2011
Women and Men on the Ukrainian Labour Market: A Comparative Study of Ukraine and the EU / «Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження України та ЄС» VAITE 2011
Жінки і чоловіки в Україні 2011
Ґендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення 2011, Друкарський світ
Коментар до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” 2011, Друкарський світ
Модуль “Тренінг для тренерок\тренерів з ґендерної рівності та впровадження ґендерної політики в Україні” 2011, Друкарський світ
Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні 2011, Друкарський світ
«Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять» ФОП Клименко, 2011
Збірник матеріалів науково-практичної конференції
«Ґендерна освіта — ресурс розвитку паритетної демократії»
2011
Ґендерні стандарти сучасної освіти, частина 1 2011
Ґендерні стандарти сучасної освіти, частина 2 2011
Ґендерні стандарти сучасної освіти, частина 3 2011
Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів Друкарський світ, 2011
«Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму Через освіту до рівності» ФОП Клименко, 2010
Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності: «Ми – різні, ми – рівні» Друкарський світ, 2011
Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні Друкарський світ, 2011
Протидія насильству в сім’ї: пам’ятка для дільничного інспектора міліції Друкарський світ, 2011
Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України Друкарський світ, 2011
«Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування» Друкарський світ, 2010
«Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів
з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції»
Друкарський світ, 2010
Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соці альні, психологічні та медичні аспекти» ФОП Клименко Ю.Я., 2010
Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник ВАІТЕ, 2011
Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї» ВАІТЕ, 2011
Абетка рівності 2007, Тетрис-Прінт

 

Ґендер і етнічність.   Україна перед Європейським вибором 2006,

Ґендерний розвиток в Україні. Реалії та перспективи /
Gender Issues in Ukraine. Challenges and Opportunities
2003, Логос

Практическое руководство по внедрению гендерного подхода

\

Gender Mainstreaming in Practice (A Toolkit)

2007, UNDP RBEC Російська

 

Ґендерний аналіз українського суспільства 1999
Ґендероване суспільство 2003, Сфера
Ґендерна експертиза українського законодавства  (концептуальні засади) 2001, Логос
Ґендерна експертиза українського законодавства. Сутність, необхідність та методологічні основи 2001, Логос
Ґендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків 2000
Ґендерні перетворення в Україні 2007, Адеф-Україна
Ґендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість. Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ 2004, К.І.С.
Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві 2007, Компанія ВАІТЕ
Конституційне законодавство України. Гендерна експертиза 2001, Логос
Ladies First: феномен жіночого політичного лідерства 2007, K.I.C.
Методологічні підходи до здійснення ґендерно-правової експертизи національного українського законодавства 2008, Телесик
Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз 2007, Твіса ЛТД
Міжнародне право. Ґендерна експертиза 2001, Логос
«Ми різні – ми рівні» Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2007, К.І.С.
«Ми різні – ми рівні» Основи культури ґендерної рівності. Навчальний посібник для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2-е видання 2010, Ніка-Центр
Посібник для журналістів-практиків “Гендерний погляд” 200, Райдер, Харків

ПРООН Україна: Огляд та рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів /

UNDP Ukraine: Review and Recommendations for Gender Mainstreaming

2006
Основи теорії ґендеру.  Навчальна програма курсу 2003, К.І.С.
Попередження і викорінення насильства щодо жінок. Українське законодавство 1999, «Оріяна-Прес»
Проблема гендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми. 2009
Річниця ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»: реалії застосування, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу від 21 вересня 2006 року 2006, Твіса ЛТД
Рівність заради демократії. Інформаційний бюлетень з актуальних питань ґендерних перетворень в Україні 2006
Рівність жінок і чоловіків в Україні. Правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2001, Логос
Сімейне законодавство України. Гендерна експертиза 2001, Логос
Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза 2001, Логос
Становище жінок в Україні: реалії та перспективи. Парламентські слухання 2004
Сучасне ґендерне мислення 2005, К.І.С.
Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства. Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи. Матеріали парламентських слухань 21 листопада 2006 року 2007, Альфа-прайм
Соціологічне дослідження “Суїцидальна поведінка серед чоловіків Вінницької області” 2010
Трудове законодавство України 2001, Логос
Впровадження ґендерних підходів. Практичний посібник. 2003, К.І.С.
Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України. Практичний посібник 2005, К.І.С.
Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади. Практичний посібник для державних службовців 2004, К.І.С.
Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 2003, ТОВ «Навчальна книга»
Запобігання насильству в сім’ї. Посібник для дільничних інспекторів міліції 2004, «Легко-Інк»
Жінки в органах внутрішніх справ 2008, Телесик
Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід 2010, Стилос

 

Якщо у вас не відкриваються публікації, натисніть тут, щоб завантажити програму Acrobat Reader.